کلیدواژه‌ها = سرمایه انسانی
تعداد مقالات: 2
1. تأثیر توسعه مالی بر نابرابری درآمد در ایران: بازبینی نقش سرمایه انسانی

دوره 8، شماره 29، بهار 1396، صفحه 119-148

ابوالفضل نوفرستی؛ محمد جواد رزمی؛ محمد طاهر احمدی شادمهری؛ محمد نوفرستی


2. بررسی تأثیر سرمایة انسانی بر بهره‌وری کل عوامل تولید در صنایع متوسط و بزرگ ایران

دوره 2، شماره 8-7، پاییز و زمستان 1390، صفحه 118-148

پرویز محمدزاده؛ فخری سادات محسنی زنوزی؛ غلامحسین رهنمای قراملکی