کلیدواژه‌ها = ادغام
تعداد مقالات: 1
1. بررسی ساختار بازار صنعت بانکداری و آثار ادغام‌های فرضی بر آن

دوره 8، شماره 32، زمستان 1396، صفحه 93-123

عباس عرب مازار؛ امیرمحمد گلوانی