کلیدواژه‌ها = کشش درآمدی
تعداد مقالات: 1
1. تخمین تابع تقاضای خدمات تلفن ثابت با روش سیستم تقاضای تقریباً ایده‌آل خطی پویا

دوره 2، شماره 6-5، بهار و تابستان 1390، صفحه 131-159

علی‌اصغر سالم؛ ندا بیات