آثار مطالبات معوق بانکی بر تولید و تورم

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه اقتصاد، دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی، دانشگاه شهید بهشتی

2 استادیار موسسه عالی آموزش بانکداری ایران

چکیده

از جمله مشکلات نظام بانکی در اقتصاد ایران افزایش حجم تسهیلات غیر جاری (مطالبات معوق) است. انباشت این معوقات از طرفی چالشی جدی برای مدیریت نقدینگی بانک‌ها محسوب شده و از طرف دیگر  به سبب فشار بانک‌ها به بانک مرکزی برای تامین نقدینگی، موجب افزایش پایه‌ پولی شده است. این مطالعه به تحلیل آثار مطالبات معوق بر تولید و تورم با استفاده از مدل‌سازی و شبیه‌سازی پویای سیستمی می‌پردازد. ساختار الگوی پویای سیستمی را 7 معادله رفتاری که با روش خود توضیح با وقفه‌های توزیعی برآورد شده‌اند، در کنار 12 رابطه تعریفی، ارتباطی و اتحادی دیگر شکل می‌دهند. پس از شبیه‌سازی سیستمی و  تعیین اعتبار الگو، سناریوی شوک 5 واحد درصد افزایش نرخ مطالبات معوق به سیستم القا شد که نتیجه آن افزایش تورم و عدم واکنش معنی‌دار تولید بود. با اعمال محدودیت بر بانک‌ها جهت اخذ اعتبار از بانک مرکزی، شوک وارد شده منجر به کاهش تولید و کاهش تورم گردید. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Nonperforming Loans Impacts on Inflation and Production

نویسندگان [English]

 • Mohammad Naser Sherafat 1
 • Eldar Sedaghatparast 2
1 Department of Economics, Faculty of Economics and Political Science, Shahid Beheshti University
2 Assistant Professor, Iran Banking Institute
چکیده [English]

Among the problems of the banking system in the economy of Iran is the NPLs (non-performing loans or outstanding claims). Accumulation of NPLs is a serious challenge for liquidity management in banks, and to the other side due to banks requests on central bank to provide liquidity lack, thereby increasing the monetary base. This study analyzes the effects of NPLs on output and inflation using the dynamic system modeling and simulation. Thus, behavioral equations estimated by Auto-Regressive distributed Lag (ARDL) methodology, along with other relations structure the system dynamic model. The powerful system dynamic software, ithink applied for system simulation and after validation tests, 5 percentage point increase in NPL rate as a step shock introduced. Results show inflation increased and GDP did not response significantly. Added restriction on Central Bank Claims on Banks (CBCB), lead to production and inflation decrease.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Nonperforming Loans
 • Banking System
 • Central Bank
 • system dynamics
 1. استیگلیتز، جوزف (1392) سقوط آزاد، ترجمه محمدناصر شرافت جهرمی و رسام مشرفی، دانشگاه شهید بهشتی.
 2. اکرامی، محمود و آزاده رهنما اسکی (1388) بررسی عوامل موثر در مطالبات سر رسید گذشته و معوق بانک، پژوهشنامه اقتصادی، ویژه‌نامه بانک، شماره ششم، صص195-216.
 3. بانک مرکزی، خلاصه مصاحبه مطبوعاتی معاون نظارتی بانک مرکزی در خصوص مطالبات معوق در سایت رسمی بانک مرکزی، 31/2/93
 4. بانک مرکزی، سری‌های زمانی اطلاعات اقتصادی www.tsd.cbi.ir
 5. بانک مرکزی، گزارش عملکرد و ترازنامه بانک مرکزی سال‌های مختلف.
 6. بانک مرکزی، نماگرهای اقتصادی سال‌های مختلف.
 7. بیدآباد، بیژن (1386) الگوی اقتصادسنجی کلان ایران، پژوهشکده پولی و بانکی.
 8. تقوی، مهدی، علی اصغر لطفی و عبدالرضا سهرابی (1387) مدل ریسک اعتباری و رتبه‌بندی مشتریان حقـوقی بانک کشاورزی، پژوهشنامه اقتصادی، (4 (ویژه نامه طرح تعدیل اقتصادی))، صص 99-128.
 9. حیدری، هادی،‌ زهرا زواریان و ایمان نوربخش (1390) بررسی اثر شاخص‌های کلان اقتصادی بر مطالبات معوق بانک‌ها، فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی، سال یازدهم، شماره اول، صص 43-65.
 10. علوی، سیدمحمود و سوده صابریان رنجبر (1389) تحلیلی بر رویکرد ترازنامه‌ای (بنگاه بانک) در ایجاد مطالبات غیرجاری بانک‌ها، فصلنامه پول و اقتصاد، سال دوم، شماره 3، صص115-157
 11. مرادی، محمدعلی (1388) الگوی اقتصادسنجی کلان ایران، وزارت بازرگانی، معاونت برنامه‌ریزی و امور اقتصادی.
 12. موسسه تحقیقاتی تدبیر اقتصاد (1388)، آسیب‌شناسی ثبات مالی و تاثیر آن بر امنیت اقتصادی در ایران با تاکید بر مطالبات معوق، ص 50.
 13.  نوفرستی، محمد (1390) ریشه واحد و همجمعی در اقتصادسنجی، چاپ چهارم، نشر رسا.
Aharony, Joseph and  Itzhak Swary (1996) Additional evidence on the information-based contagion effects of bank failures, Journal of Banking & Finance, Vol 20, Issue 1, pp. 57–69
Baboucek, I. and M. Jancar, (2005) A VAR Analysis of the Effects of Macroeconomic Shocks to the quality of the Aggregate Loan Portfolio of the Czech Banking Sector”, Czech National Bank, Working paper 1.
Büyükkarabacaka, Berrak, and Neven T. Valev (2010) The role of household and business credit in banking crises, Journal of Banking & Finance, Volume 34, Issue 6, Pp. 1247–1256
Duttagupta, Rupa and Paul Cashin (2008) The Anatomy of Banking Crises, IMF Working Paper, WP/08/93
Fair (2011) www.fairmodel.econ.yale.edu
Fofack, Hippolyte L. (2005) Nonperforming Loans In Sub-Saharan Africa: Causal Analysis And Macroeconomic Implications, World Bank Policy Research Working 3769
Goldstein, Morris and Philip Turner (1996). “Banking Crises in Emerging Economies: Origins and policy Options”, BIS Economic Paper No. 46. (Basel: Bank for International Settlements).
Jiangfeng, Li (2013) Non-Performing Loans and Asset Management Companies in China: Legal and Regulatory Challenges for Achieving Effective Debt Resolution and Recovery, PKU Transnational Law Review, Volume 1 Issue 1.
Kaminsky, Graciela L. and Carmen M. Reinhart (1999) The Twin Crises: The Causes of Banking and Balance-Of-Payments Problems, The American Economic Review, Vol. 89, No. 3, pp. 473-500
Laeven, Luc and Fabian Valencia (2008) Systemic Banking Crises: A New Database, IMF Working Paper, WP/08/224
Louzis, DP, AT Vouldis and VL Metaxas (2012) Macroeconomic and bank-specific determinants of non-performing loans in Greece: A comparative study of mortgage, business and consumer loan portfolios Journal of Banking & Finance, Vol. 36, Issue 4, pp. 1012–1027.
Romer, P.M (1990) Endogenous technological change.Journal of Political Economy, 98.
Lin, Justin Yifu and David Rosenblatt (2012) Shifting patterns of economic growth and rethinking development, Journal of Economic Policy Reform,
Sterman, John D. (2000) Business Dynamics: Systems Thinking and Modeling for Complex World, McGrowHill.
Stiglitz, Joseph (2010) Free Fall, W. W. Norton & Company
www.fdic.gov/bank/individual/failed
www.financial-dictionary.thefreedictionary.com
www.investopedia.com/terms/n/nonperformingloan.asp
www.WallStreetJournal.com