قیمت‌گذاری دارایی‌های مالی و نقش سیاست‌های پولی مبتنی بر تورم

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار و عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه خوارزمی

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد مدیریت مالی، دانشگاه اصفهان

چکیده

هدف از این مقاله ارائه یک چهارچوب تجربی برای ارزیابی شوک‌های سیاست پولی در بازارهای سهام و مسکن ایران در رژیم با نوسانات بالا و پایین است. ابتدا با استفاده از الگو‌های مارکف سوئیچینگ، بازارهای سهام و مسکن به دو رژیم تقسیم و احتمالات مرتبط با هر رژیم استخراج می‌گردد. رویکرد الگو‌سازی مارکف سوئیچینگ به‌منظور شناسایی دو محیط متمایز برای هر بازار که محیط با نوسانات بالا و محیط با نوسانات پایین نام‌گذاری می‌شود، به کار می‌رود. سپس با استفاده از الگوهای پروبیت اثرات مربوط به سیاست‌های پولی بر احتمال قرار گرفتن بازارهای مسکن و سهام در رژیم با نوسانات بالا بررسی شده است. برای این منظور از داده‌های ماهانه نرخ رشد پایه پولی، بازده بازار سهام و مسکن، نرخ تورم و بازده دلار طی دوره زمانی 1395-1389 استفاده شده است. نتایج نشان می‌دهد که رشد پایه پولی و نرخ تورم بالاتر باعث باقی ماندن بازار سهام و مسکن در رژیم با تغییرپذیری بالا می‌شود. همچنین بالا رفتن بازدهی دلار موجب کاهش احتمال قرار گرفتن دو بازار فوق در رژیم با نوسانات بالا می‌شود. یافته‌های فوق برای سیاست‌گذاران مفید است، زیرا بررسی‌های انجام شده درجه‌ای از قدرت پیش‌بینی الگو را ارائه می‌دهند که می‌توانند در تصمیمات مبتنی بر سیاست پولی استفاده شوند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Asset prices and the role of inflation targeting monetary policy

نویسندگان [English]

  • hossein amiri 1
  • reza ghafouri 2
1 Assistant Professor, University of Kharazmi
2 MSc. In Financial Management, University of Isfahan
چکیده [English]

The purpose of this paper is to provide an empirical framework for assessing monetary policy shocks in two Iranian stock and housing markets in high and low volatility regimes. For this purpose, firstly, using Markov Switching models, both stock and housing markets are divided into two regimes and probabilities associated with each regime. It should be noted that the Markov Switching Modeling Approach is used to identify two distinct environments for each market where the environment is referred to as high fluctuations and low fluctuation environments. Then, using Probit models, the effects of monetary policy on the probability of housing and stock markets in a regime with high fluctuations are investigated in the next step. For this purpose, the monthly data on money base, the stock market and housing stock returns, inflation rates and dollar return during the period of 2010-2016 were used. The results show that money base and higher inflation rates will keep stock and housing stock in a highly volatile regime. The rise in dollar yields also reduces the probability of the two above-mentioned markets fluctuating in the regime. The findings are very useful for policy makers, because the studies conducted in this paper provide a degree of predictive power that can be used in monetary policy decisions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Inflation Targeting
  • Markov regime switching
  • financial asset prices
  • Monetary Policy
  • Stock market