برآورد ارزش اقتصادی کار خانگی با استفاده از رهیافت استون‌گری و روش ارزش افزوده

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دانشگاه پیام نور

2 استاد گروه اقتصاد دانشگاه پیام نور

3 عضو هیئت علمی پژوهشکده آمار و معاون اقتصادی مرکز آمار ایران

4 هیات علمی دانشگاه پیام نور تهران

چکیده

خانوار به عنوان نهاد بنیادی در هر جامعه و در چرخه‌ی اقتصاد ملی، از یک طرف عرضه‌کننده‌ نیروی کار به بنگاه‌ها در بازار عوامل تولید و از سویی دیگر مصرف‌کننده‌ی کالاها و خدمات نهایی در بازار آنها است. همچنین، خانوار تولیدکننده‌ی بسیاری از کالاها و خدمات می‌باشد که محصولات خانه‌داری نامیده شده و ناشی از کار خانه‌داری است. به صورت کلی، کار خانگی در سه بخش: خودمصرفی خانوار، عرضه محصول به بازار برای کسب درآمد، و خانه‌داری، انجام می‌گیرد.
این پژوهش به‌دنبال برآورد ارزش اقتصادی بخش سومِ کار خانگی، یعنی کار خانه‌داری است. از آنجا که هر خانوار برای حیات خود به حداقل زمان و حداقل مصرفِ محصولات خانه‌داری نیازمند است، در این پژوهش، از تابع تولید کاب داگلاس با لحاظ کردن دیدگاه استون‌گری استفاده شده است. بر اساس یافته‌های پژوهش، سهم ارزش اقتصادی کار خانه‌داری، 4 درصد از درآمد ملیِ سال 1394 برآورد گردیده است. این در حالی است که در همان سال سهم فعالیت‌هایی نظیر زراعت – باغداری و دامداری به ترتیب 8.33 و 5.57 درصد از درآمد ملی بوده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Estimating the economic value of housework using the stone - geary Approach and Value Added Method

نویسندگان [English]

  • hamideh torabi 1
  • Yeganeh Mousavi Jahromi 2
  • MohammadSadegh Alipour 3
  • farhad khodadad 4
1 payame noor
2 Professor of Economics, Payame Noor University
3 Assistant Professor, Statistical Center of Iran
4 payamenour
چکیده [English]

A household as a fundamental institution in each society and in the national economy, is labor supplier to firms in factors of production market and, on the other hand, it is a consumer of the goods and services in those markets.Also, the household is a producer of many goods and services that are called housekeeping products and are caused by housework. Generally, housework is carried out in three ways: household self-consumption, supply of the product to the market for gaining income, and housekeeping. This study following to estimate the economic value of the housekeeping which is the third part of housework.
Since, every household needs for own life to the minimum time and consumption of housekeeping products, in this research, the Cobb- Douglas production function is used with considering Stone - Geary approach. According to the research findings, the share of the housekeeping economic value of national income is calculated equal to %4, in 2015. While, in the same year, the shares of activities such as Agriculture- horticulture, and Animal husbandry were 8.33 and 5.57 percent of national income, respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Economic value of housework"
  • "Value Added Method"
  • "Household production function"
  • "Stone - geary utility function"