اثرات نامتقارن تغییرات نرخ ارز در تجارت ایران و چین

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه اقتصاد دانشگاه رازی کرمانشاه

2 گروه اقتصاد دانشگاه رازی

3 کارشناس ارشد اقتصاد انرژی دانشگاه رازی

چکیده

نرخ ارز و سیاست‌گذاری‌های ارزی در ایران، همواره یکی از چالش‌های اصلی اقتصاد کشور بوده و تقریباً در تمامی دوره‌ها در محافل گوناگون علمی و سیاست‌گذاری، مباحث مختلف و چالش ‌برانگیزی پیرامون نحوه تعیین نرخ ارز و آثار آن بر متغیرهای اقتصادی و بخصوص تجارت خارجی و تعادل تجارت در جریان بوده است. در این راستا این پژوهش اثر نرخ ارز حقیقی بر تعادل تجاری بین ایران و یکی از بزرگترین شرکای تجاری آن یعنی چین با استفاده از روش نامتقارن غیر­خطی برای دوره زمانی 1371-1395 پرداخته و اثرات افزایشی و کاهشی نرخ ارز حقیقی را بر تعادل تجاری دو کشور مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار می‌دهد. نتایج نشان می‌دهد که از یک سو مناسب­ترین متد و روش در اینگونه مطالعات استفاده از روش نامتقارن و غیر­خطی است و از طرف دیگر افزایش نرخ ارز در بلندمدت و کوتاه‌مدت موجب بهبود تعادل تجاری ایران در مقابل چین می‌گردد هر چند که اثر بلندمدت بیش‌تر از اثرات کوتاه‌مدت آن است. اما کاهش ارزش حقیقی یوان موجب می‌شود که این رابطه به سود چین تغییر یابد، همچنین اثر کاهشی نرخ ارز بیش‌تر از اثر افزایشی آن بر تعادل تجارت بین دو کشور است. بنابراین پیشنهاد می‌شود تا با حقیقی کردن ارزش ریال در مقابل یوان  و اجازه دادن به کاهش ارزش پول ملی همسو با تورم و سایر شاخص‌ها موجب افزایش رقابت و گسترش تجارت خارجی فراهم شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Asymmetric Effects of Real Exchange Rate on the Trade between Iran and China

نویسندگان [English]

  • Mohammad Sharif Karimi 1
  • shiva ghaderi 2
  • jelveh seifoori 3
1 Department of Economics, Razi University
2 Department of Economic, Razi University
3 M.A in energy economics, razi university
چکیده [English]

Exchange rate and foreign exchange policies in Iran have always been one of the main challenges of the country's economy. Almost in all periods, various and challenges were about how the exchange rate is determined and what will be its effects on economic variables, especially foreign trade and balance of payment. In this regard, the present study examines the effect of the real exchange rate on the trade balance between Iran and one of its largest current partners, China, using the nonlinear symmetric method over the period of 1993-2016. The results show that on the one hand, the most appropriate method in such studies is the use of asymmetric and nonlinear models. On the other hand, the increase of the exchange rate, which is the depreciation of the Rial against the Yuan, improves in the long-run and shor-run, although its long-term effect has been more than its short-term effects. But the depreciation of the Yuan makes the balance in favor of China, as well as the effect of the depreciation of the exchange rate more than its effect on the trade balance between the two countries. Therefore, it is suggested that the realization of the value of the Rial against the yuan and allowing the depreciation of the national currency in line with inflation and other indicators would increase the competitiveness and expand foreign trade.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Real exchange rate
  • trade balance
  • Nonlinear Asymmetric
  • Iran
  • China