دوره و شماره: دوره 10، شماره 3 - شماره پیاپی 39، پاییز 1398، صفحه 1-257 
1. بررسی آثار تحریم‌های بین‌المللی بر ساختار تجاری ایران: رویکرد نظریه شبکه

صفحه 1-39

ابراهیم هادیان؛ نجمه ساجدیان فرد؛ علی حسین صمدی؛ زهرا دهقان شبانی


2. اثرات نامتقارن تغییرات نرخ ارز در تجارت ایران و چین

صفحه 41-73

محمد شریف کریمی؛ شیوا قادری؛ جلوه صیفوری


7. اثر یکپارچگی مالی بین‌المللی بر تلاطم اقتصاد کلان در ایران:رهیافت الگوی تلاطم تصادفی (SVM)

صفحه 201-230

مجید دشتبان؛ عبداله خوشنودی؛ بهنام الیاس پور؛ سحر دشتبان فاروجی


8. بررسی عدم تقارن داخل رژیم‌ها در قانون اوکان: رهیافت چرخشی مارکوف

صفحه 231-257

خالد کردی تمندانی؛ محمدعلی احسانی؛ وحید تقی نژاد عمران