نویسنده = سمانه جواهردهی
تعداد مقالات: 4
2. اثر تغییر ساختار سنی جمعیت بر اجزای تقاضای پول در اقتصاد ایران

دوره 8، شماره 30، تابستان 1396، صفحه 123-141

محمد نوفرستی؛ سمانه جواهردهی؛ مسعود عبدالهی


3. ارزیابی تجارت محصولات صنعتی ایران با کشورهای مختلف از دیدگاه آب مجازی

دوره 8، شماره 30، تابستان 1396، صفحه 143-187

مرتضی تهامی پور زرندی؛ سحر دشتبان فاروجی؛ سمانه جواهردهی