نویسنده = مهدی نوری
تعداد مقالات: 1
1. بررسی علیت غیرخطی GMDH میان تورم و رشد بهره‌وری در اقتصاد ایران

دوره 1، شماره 2، تابستان 1389، صفحه 131-160

حمید ابریشمی؛ محسن مهرآرا؛ مهدی احراری؛ مهدی نوری