کلیدواژه‌ها = ساختار سنی جمعیت
اثر تغییر ساختار سنی جمعیت بر اجزای تقاضای پول در اقتصاد ایران

دوره 8، شماره 30، شهریور 1396، صفحه 123-141

محمد نوفرستی؛ سمانه جواهردهی؛ مسعود عبدالهی


بررسی وجود همجمعی در تابع مصرف بخش خصوصی

دوره 5، شماره 17-18، شهریور 1393، صفحه 59-74

محمد نوفرستی


نقش ساختار سنی جمعیت در تقاضای سرمایه‌گذاری خانوارها برای مستغلات

دوره 4، شماره 16، اسفند 1392، صفحه 69-87

محمد نوفرستی؛ سمیرا صادقی گوغری


اثر تغییر ساختار سنی جمعیت بر تورم در اقتصاد ایران

دوره 2، شماره 6-5، شهریور 1390، صفحه 69-90

محمد نوفرستی؛ محمدرضا بازاری اردستانی