کلیدواژه‌ها = داده‌های تابلویی پویا
تعداد مقالات: 3
1. اثر بی‌ثباتی نرخ ارز بر رشد اقتصادی تحت رژیم‌های مختلف ارزی و ساختار مالی

دوره 10، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 63-86

الهام محمدی؛ علیرضا کازرونی؛ حسین اصغرپور


3. بررسی اثر صادرات بر کارآیی فنی صنایع مواد غذایی و آشامیدنی ایران

دوره 4، شماره 13، بهار 1392، صفحه 105-131

علیرضا کازرونی؛ حسن عبدی؛ خلیل جهانگیری