کلیدواژه‌ها = شاخص اندازه‌گیری فضای کسب و کار
تعداد مقالات: 1
1. شاخص فضای کسب و کار و تأثیر آن بر سرمایه‌گذاری خصوصی در ایران

دوره 1، شماره 4، زمستان 1389، صفحه 53-82

عباس عرب مازار؛ مریم احمدیان