کلیدواژه‌ها = رهیافت میانگین ـ واریانس
تعداد مقالات: 1
1. ارائة یک الگوی بهینه برای نگهداری ذخایر ارزی کشور در بانک مرکزی با استفاده از منطق فازی

دوره 1، شماره 3، پاییز 1389، صفحه 39-66

محمدحسین پورکاظمی؛ محمدناصر شرافت جهرمی؛ فرشید غلامی