کلیدواژه‌ها = رگرسیون انتقال ملایم ترکیبی
تعداد مقالات: 1
1. کیفیت نهادی، افزایش سهم بانک‌های خصوصی و ثبات نظام بانکی در ایران

دوره 9، شماره 1، بهار 1397، صفحه 143-171

پرویز رستم زاده؛ علی حسین صمدی؛ زینب یادگار