کلیدواژه‌ها = الگوی خود بازگشتی با وقفه‌های توزیعی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی آثار سرمایه‌گذاری بخش حمل‌ونقل بر ایجاد اشتغال از ساز و کار اثر القایی بر تولید

دوره 9، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 125-154

رسام مشرفی؛ مهرداد نجفی؛ محمود رضا کی منش