کلیدواژه‌ها = نظریه شبکه
تحلیل پویای الگوی تجارت ایران در چارچوب توافقات منطقه‌ای: رهیافت شبکه

دوره 12، شماره 1، خرداد 1400، صفحه 101-140

10.29252/jem.2021.223052.1633

الهه رضائیان؛ احمد صلاح منش؛ حسن فرازمند؛ معصومه خیرخواه زاده


بررسی آثار تحریم‌های بین‌المللی بر ساختار تجاری ایران: رویکرد نظریه شبکه

دوره 10، شماره 3، آذر 1398، صفحه 1-28

10.29252/ecoj.10.3.1

نجمه ساجدیان فرد؛ ابراهیم هادیان؛ علی حسین صمدی؛ زهرا دهقان شبانی