کلیدواژه‌ها = مطالبات معوق
ارتباط ثبات مالی و تمرکز در نظام بانکداری ایران

دوره 7، شماره 28، اسفند 1395، صفحه 108-137

رافیک نظریان؛ سیاوش گلزاریان پور؛ مسعود مرادپور


ارزیابی تعامل بخش‏های حقیقی و مالی در اقتصاد ایران: رویکرد DSGE

دوره 7، شماره 26، شهریور 1395، صفحه 1-32

حسن درگاهی؛ مهدی هادیان


آثار مطالبات معوق بانکی بر تولید و تورم

دوره 4، شماره 14-15، آذر 1392، صفحه 158-189

محمدناصر شرافت جهرمی؛ الدار صداقت پرست