کلیدواژه‌ها = بیکاری
تعداد مقالات: 2
1. بررسی اثرات سرریز صنعتی شدن بر بیکاری در استان‌های ایران

دوره 10، شماره 1، بهار 1398، صفحه 187-209

علی فلاحتی؛ آزاد خانزادی؛ کژال یاسمی


2. اندازه‌گیری همزمان نایرو و هستة تورم در اقتصاد ایران

دوره 2، شماره 8-7، پاییز و زمستان 1390، صفحه 81-115

حسن گلمرادی؛ عباس عرب مازار؛ فرهاد دژپسند