کلیدواژه‌ها = منحنی فیلیپس
تعداد مقالات: 2
1. بررسی ناپایداری منحنی فیلیپس در اقتصاد ایران با استفاده از رهیافت حالت- فضا

دوره 10، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 57-81

محمد عبدی سیّدکلایی؛ صالح طاهری بازخانه؛ نسرین پهلوان یلی


2. اندازه‌گیری همزمان نایرو و هستة تورم در اقتصاد ایران

دوره 2، شماره 8-7، پاییز و زمستان 1390، صفحه 81-115

حسن گلمرادی؛ عباس عرب مازار؛ فرهاد دژپسند