بررسی آثار تحریم‌های بین‌المللی بر ساختار تجاری ایران: رویکرد نظریه شبکه

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه شیراز، بخش اقتصاد، عضو هیات علمی

2 دانشجوی دکتری بخش اقتصاد دانشگاه شیراز

3 بخش اقتصاد، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران.

4 بخش اقتصاد- دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اجتماعی- شیراز- ایران

چکیده

پس از جنگ جهانی دوم، تحریم‌ها به عنوان سلاح جایگزین حمله نظامی از جانب کشورهای متجاوز علیه کشورهای هدف به منظور اعمال فشار بر آن‌ها استفاده شده‌اند. جمهوری اسلامی ایران نیز پس از انقلاب اسلامی، از سوی آمریکا و متحدانش تحت تحریم‌های متعدد قرار گرفت که در سال 2012 این تحریم‌ها به اوج خود رسیده و در سال 2016 پس از تصویب برجام، مقرر گردید تا عمده این تحریم‌ها برچیده شود. از آنجایی که تحریم‌ها موقعیت اقتصادی کشورها بخصوص مبادلات بین‌المللی آن‌ها را متأثر می‌کند، بررسی میزان تأثیرپذیری کشورها از تحریم‌ها مهم و ضروری است. از این رو، در این مطالعه با مقایسه موقعیت ساختاری اقتصاد ایران در سال‌های 2012 و 2016، به بررسی تأثیرپذیری موقعیت ساختاری اقتصاد ایران در شبکه تجارت بین‌الملل پرداخته شده است. نتایج حاصل از تحقیق نشان می‌دهد که نه تنها ایران جزء کشورهای پیرامون شبکه تجاری بوده است، موقعیت ساختاری اقتصاد ایران در شبکه تجارت بین‌الملل نیز تأثیر چندانی از تحریم‌ها نگرفته است. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Effect of International Sanctions on Iran's Trade Structure: A Network Theory Approach

نویسندگان [English]

  • Ebrahim Hadian 1
  • Najmeh Sajedianfard 2
  • Ali Hussein Samadi 3
  • zahra dehghan shabani 4
1 Shiraz University, Economics Department
2 Ph.d student of Shiraz University
3 Department of Economics, Shiraz University, Shiraz, Iran.
4 shiraz university
چکیده [English]

After World War II, countries have used sanctions against target countries instead of military attack in order to force them to change their policies. Following the revolution, Iran was sanctioned by the U.S. and its alliances. The strict sanctions imposed on Iran in 2012 and most of them were supposed to be lifted in 2016 by United Nations, following the Joint Comprehensive Plan of Action. Since sanctions can affect countries' economic conditions, specifically their foreign trade relations, it is crucial to study the effectiveness of sanctions. Hence, this study compares the structural economic position of Iran in the international trade network in 2012 and 2016 and investigates the effectiveness of international sanctions on Iran's structural position in the International trade network. Results show that Iran is not only a periphery in the international trade network, but also its structural position in the international trade network is not affected significantly by the sanctions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • International Trade
  • Iran Economy
  • Network theory
  • sanctions