نقش کیفیت نهادها در کارایی فنی کشورهای منتخب آسیا و خاورمیانه؛ رهیافت تحلیل مرزی تصادفی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 ریاست /دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه

2 دانشکده اقتصاد/دانشگاه شیراز

3 دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران

چکیده

امروزه پژوهش‌های بسیاری در خصوص نقش نهادها در جنبه‌های مختلف عملکرد اقتصادی کشورها صورت گرفته است. این در حالی است که در چارچوب تحلیل نهادی به مسئله‌ی کارایی فنی کمتر توجه شده است. در این مقاله نقش کیفیت نهادها در کارایی فنی کشورهای منتخب آسیا و خاورمیانه در دوره زمانی 1996-2017 با استفاده از رهیافت تحلیل مرزی تصادفی  بررسی شده و تخمین‌های مرتبط با تابع تولید و معادله ناکارایی فنی به دست آمده است. بررسی کارایی فنی براساس نهادها بر اساس الگو باتسه و کوئلی (1995) و گرین (2005) و در قالب تابع کاب-داگلاس و با استفاده از شاخص‌های نهادی حکمرانی و سپس شاخص‌های نهادی CIRI  انجام شده است. نتایج تخمین در هر دو حالت، نشان دهنده‌ی این واقعیت است که سهم قابل توجهی از منشأ ناکارایی فنی  به سبب کیفیت ضعیف و نامطلوب نهادهای حاکم بر این کشورها بوده است. همچنین نتایج تخمین نشان می‌دهد که کشور ایران علی‌رغم وضعیت متعادل در نهاده‌های تولید، اما به دلیل ضعف نهادی در میان کشورهای منتخب ناکاراترین کشور به لحاظ فنی است، که این یافته‌ی تجربی بیش از پیش بر ضرورت اصلاحات نهادی تأکید می‌کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Role of Institutional Quality in the Technical Efficiency of the Selected Countries of Asia and the Middle East: Stochastic Frontier Analysis Approach

نویسندگان [English]

  • Teymour Mohammadi 1
  • Alireza Raanaei 2
  • Mahdi Darabi 3
1 Faculty of economics
2 Faculty of economics
3 Faculty of economics
چکیده [English]

There are many researches about the role of institutions in different aspects of economic performance. However, in the context of institutional analysis, the issue of technical efficiency has been neglected. This paper investigates the role of institutional quality in the technical efficiency of selected countries in Asia and the Middle East using the stochastic frontier analysis (SFA) approach over the period 1996-2017. By adopting the maximum likelihood estimation (MLE), the estimates associated with the production function and the technical inefficiency equation have been obtained. The examination of technical efficiency based on institutions was carried out in accordance with the Battese and Coeli’s (1995) and Green’s (2005) model in the form of Cobb-Douglass function and using Institutional indicators of governance and then institutional indicators of CIRI. Estimates in both cases represent the fact that a significant part of the technical inefficiency was due to the weak and undesirable qualities of the governing institutions of these countries. Moreover, the estimated results show that inspite of the balanced situation in production inputs, due to institutional weakness among selected countries, Iran is the most inefficient country in terms of technical effeciancy. This empirical finding further emphasizes the need for institutional reform.

کلیدواژه‌ها [English]

  • institutional reform
  • Institutional Quality
  • Stochastic frontier analysis
  • Technical Efficiency