نویسنده = سیاوش گلزاریان پور
تعداد مقالات: 2
1. ارتباط ثبات مالی و تمرکز در نظام بانکداری ایران

دوره 7، شماره 28، زمستان 1395، صفحه 108-137

رافیک نظریان؛ سیاوش گلزاریان پور؛ مسعود مرادپور


2. بررسی هزینه و فایده‎ی حمایت‎گرایی تجاری در ایران با استفاده از مدل جاذبه

دوره 1، شماره 1، بهار 1389، صفحه 131-150

محمدعلی کفایی؛ فرهاد دژپسند؛ سیاوش گلزاریان پور