نویسنده = وحید شقاقی شهری
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی وضعیت اقتصادی ایران در سند چشم‌انداز

دوره 8، شماره 30، تابستان 1396، صفحه 1-29

وحید شقاقی شهری