نویسنده = شاپور سیفی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تأثیر تحصیلات و تجربه بر درآمد افراد

دوره 7، شماره 25، بهار 1395، صفحه 75-101

فرهاد دژپسند؛ عباس عرب مازار؛ شاپور سیفی