نویسنده = حمید ابریشمی
تعداد مقالات: 2
1. کاربرد سامانة خبره تلفیقی در پیش‌بینی ورشکستگی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران

دوره 3، شماره 9، بهار 1391، صفحه 42-66

حمید ابریشمی؛ اکبر کمیجانی؛ مهدی اکبری؛ غزاله حسینی حبشی


2. بررسی علیت غیرخطی GMDH میان تورم و رشد بهره‌وری در اقتصاد ایران

دوره 1، شماره 2، تابستان 1389، صفحه 131-160

حمید ابریشمی؛ محسن مهرآرا؛ مهدی احراری؛ مهدی نوری