نویسنده = حبیب مروت
تعداد مقالات: 1
1. برآورد کشش قیمتی عرضه مسکن جدید در ایران (مطالعه استانی)

دوره 8، شماره 32، زمستان 1396، صفحه 151-176

حبیب مروت؛ علی نصیری افدم؛ رضا میرهاشمی