کلیدواژه‌ها = ضرایب فزایندة کلان
تعداد مقالات: 1
1. تاثیر تغییر تقاضای نهایی بر تولید فرآورده‌های انرژی:رویکرد ضرایب فزاینده کلان

دوره 3، شماره 9، بهار 1391، صفحه 186-211

رضا محسنی؛ سعیده اکبرزاده تبریک؛ محمد نوده فراهانی؛ اکرم چرم‌گر