کلیدواژه‌ها = نرخ بهره
تعداد مقالات: 4
1. تحلیل آگزیوماتیک نرخ بهره بهینه در الگو‌های بیولی

دوره 9، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 155-183

سید عقیل حسینی؛ محمد واعظ برزانی؛ رسول بخشی دستجردی؛ افشین پرورده


2. بررسی رابطه بین نرخ بهره و نرخ تورم در ایران

دوره 2، شماره 8-7، پاییز و زمستان 1390، صفحه 1-25

پرویز داودی؛ مهدی ذوالقدری


3. بهرة پولی (ربا) و بحران مالی

دوره 2، شماره 6-5، بهار و تابستان 1390، صفحه 39-68

پرویز داودی؛ مهدی هادیان