کلیدواژه‌ها = صنایع تولیدی
تعداد مقالات: 1
1. اندازة بهینه و عوامل مؤثر بر آن در صنایع تولیدی ایران

دوره 3، شماره 10، تابستان 1391، صفحه 160-189

محمدعلی فیض پور؛ پرویز داودی؛ سعیده رادمنش