نویسنده = تیمور محمّدی
تعداد مقالات: 2
1. الگو‌سازی حباب‌های سوداگرانه بازار سهام تهران با در نظر گرفتن پویایی‌های روانی و اجتماعی

دوره 8، شماره 30، تابستان 1396، صفحه 95-122

تیمور محمّدی؛ داوود دانش جعفری؛ مصطفی نصراصفهانی


2. برآورد هزینه‌های رفاهی انحصار در صنعت خودروی ایران

دوره 3، شماره 11-12، پاییز و زمستان 1391، صفحه 80-119

تیمور محمّدی؛ حمید ناظمان؛ علی‌اصغر سالم