نویسنده = محمد امین کوهبر
تعداد مقالات: 2
1. ثبات مالی و عملکرد اقتصادی: مطالعه موردی کشورهای عضو اوپک

دوره 9، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 29-65

مجید آقایی؛ محمد امین کوهبر؛ حسین احمدی نژاد