کلیدواژه‌ها = مخارج بهداشت و درمان
تعداد مقالات: 1
1. بررسی اثرات مخارج بهداشت و درمان دولت بر توسعه انسانی در ایران

دوره 7، شماره 25، بهار 1395، صفحه 129-149

آزاد خانزادی؛ شهرام فتاحی؛ سارا مرادی