کلیدواژه‌ها = تمرکز
تعداد مقالات: 4
1. بررسی ساختار بازار صنعت بانکداری و آثار ادغام‌های فرضی بر آن

دوره 8، شماره 32، زمستان 1396، صفحه 93-123

عباس عرب مازار؛ امیرمحمد گلوانی


2. ارتباط ثبات مالی و تمرکز در نظام بانکداری ایران

دوره 7، شماره 28، زمستان 1395، صفحه 108-137

رافیک نظریان؛ سیاوش گلزاریان پور؛ مسعود مرادپور


3. سنجش اندازه رقابت در بازار بانکی ایران: رویکرد هال- راجر

دوره 7، شماره 25، بهار 1395، صفحه 47-73

محمد نبی شهیکی تاش؛ یعقوب عبدی


4. ارزیابی رابطة ساختار بازار و قیمت گذاری در صنایع ایران

دوره 2، شماره 6-5، بهار و تابستان 1390، صفحه 189-209

محمد نبی شهیکی تاش