کلیدواژه‌ها = مطالبات معوق
تعداد مقالات: 3
1. ارتباط ثبات مالی و تمرکز در نظام بانکداری ایران

دوره 7، شماره 28، زمستان 1395، صفحه 108-137

رافیک نظریان؛ سیاوش گلزاریان پور؛ مسعود مرادپور


2. ارزیابی تعامل بخش‏های حقیقی و مالی در اقتصاد ایران: رویکرد DSGE

دوره 7، شماره 26، تابستان 1395، صفحه 1-32

حسن درگاهی؛ مهدی هادیان


3. آثار مطالبات معوق بانکی بر تولید و تورم

دوره 4، شماره 14-15، پاییز و زمستان 1392، صفحه 158-189

محمدناصر شرافت جهرمی؛ الدار صداقت پرست