کلیدواژه‌ها = سرمایه‌گذاری بخش خصوصی
تعداد مقالات: 3
1. اثر مخارج دولت و نااطمینانی اقتصاد کلان بر سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در ایران

دوره 9، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 67-99

بهنام الیاس پور؛ مجید دشتبان؛ سحر دشتبان فاروجی


2. بررسی تاثیر مالیات بر رفتار سرمایه‌گذاری خصوصی: با تاکید بر سیاست‌های مالیاتی در برنامه پنجم توسعه

دوره 4، شماره 14-15، پاییز و زمستان 1392، صفحه 25-45

عباس عرب مازار؛ اکبر زمان زاده؛ زهرا شایسته


3. بررسی اثر ثروت نفتی (ارزش ذخایر اثبات شده) برسرمایه‌گذاری بخش خصوصی (مطالعة موردی ایران)

دوره 1، شماره 3، پاییز 1389، صفحه 1-18

محمدناصر شرافت جهرمی؛ سید علی حسن اسلامی نژاد