کلیدواژه‌ها = ایران
اندازه‌گیری دورکاری و شوک عرضه نیروی کار ناشی از بحران کرونا در ایران

دوره 11، شماره 2، شهریور 1399، صفحه 155-180

10.29252/jem.2021.185211.1487

محمد شریف کریمی؛ الهام حشمتی دایاری؛ ازاده شهاب


نشانگان تکنولوژی و رشد اشتغال‌زا در ایران: مورد کاوی صنایع تولیدی

دوره 11، شماره 1، خرداد 1399، صفحه 1-28

10.29252/jem.2020.100517

زینب خالوندی؛ سهراب دل انگیزان؛ آزاد خانزادی


بررسی اثرات نامتقارن سیاست مالی بر رشد اقتصادی در ایران: رویکرد رگرسیون چندکی

دوره 10، شماره 4، اسفند 1398، صفحه 139-158

10.29252/ecoj.10.4.126

سید علی رضا علوی باجگانی؛ کامبیز پیکارجو؛ کامبیز هژبرکیانی؛ تقی ترابی


اثرات نامتقارن تغییرات نرخ ارز بر تجارت ایران و چین

دوره 10، شماره 3، آذر 1398، صفحه 29-59

10.29252/ecoj.10.3.41

محمد شریف کریمی؛ شیوا قادری؛ جلوه صیفوری


اثر یکپارچگی مالی بین‌المللی بر تلاطم اقتصاد کلان در ایران: رهیافت الگوی تلاطم تصادفی

دوره 10، شماره 3، آذر 1398، صفحه 179-206

10.29252/ecoj.10.3.201

مجید دشتبان فاروجی؛ عبداله خوشنودی؛ بهنام الیاس پور؛ سحر دشتبان فاروجی


بررسی عدم تقارن داخل رژیم‌ها در قانون اوکان: رهیافت چرخشی مارکوف

دوره 10، شماره 3، آذر 1398، صفحه 207-232

10.29252/ecoj.10.3.231

خالد کردی تمندانی؛ محمدعلی احسانی؛ وحید تقی نژاد عمران


پایداری بدهی دولت در ایران: شواهدی از الگوی رگرسیون آستانه‌ای

دوره 8، شماره 30، شهریور 1396، صفحه 31-61

احمد جعفری صمیمی؛ سعید کریمی؛ جلال منتظری شورکچالی


ارزیابی تجارت محصولات صنعتی ایران با کشورهای مختلف از دیدگاه آب مجازی

دوره 8، شماره 30، شهریور 1396، صفحه 143-187

مرتضی تهامی پور زرندی؛ سحر دشتبان فاروجی؛ سمانه جواهردهی


تحلیل تأثیر مالیات سبز بر میزان انتشار آلاینده‌ها و شاخص سلامت در ایران: الگوی معادلات همزمان

دوره 8، شماره 29، خرداد 1396، صفحه 89-117

حجت ایزدخواستی؛ علی اکبر عرب مازار؛ مژگان خوشنام‌وند


برآورد شاخص ترکیبی آسیب‌پذیری و تاب‌آوری اقتصاد ایران

دوره 7، شماره 28، اسفند 1395، صفحه 1-29

اسمعیل ابونوری؛ حسن لاجوردی


تأثیرتخصیص مجدد مخارج عمومی دولت بر رشد اقتصادی بلندمدت ایران

دوره 7، شماره 28، اسفند 1395، صفحه 55-84

مجتبی احسانی؛ سعید کریمی؛ احمد جعفری صمیمی


اثر سیاست‏ توسعه صادرات بر متغیرهای عمده اقتصاد کلان

دوره 4، شماره 14-15، آذر 1392، صفحه 97-132

منصور عسگری؛ کریم آذربایجانی؛ سید کمیل طیبی؛ محمد واعظ برزانی


اندازة بهینه و عوامل مؤثر بر آن در صنایع تولیدی ایران

دوره 3، شماره 10، شهریور 1391، صفحه 160-189

محمدعلی فیض پور؛ پرویز داودی؛ سعیده رادمنش