نویسنده = علی اکبر عرب مازار
تعداد مقالات: 3
1. مهاجرت نیروی کار از ایران به کشورهای OECD و عوامل اقتصادی مؤثر بر آن

دوره 8، شماره 30، تابستان 1396، صفحه 63-94

علی اکبر عرب مازار؛ رسام مشرفی؛ محمد مصطفی زاده


2. تحلیل تأثیر مالیات سبز بر میزان انتشار آلاینده‌ها و شاخص سلامت در ایران: الگوی معادلات همزمان

دوره 8، شماره 29، بهار 1396، صفحه 89-117

حجت ایزدخواستی؛ علی اکبر عرب مازار؛ مژگان خوشنام‌وند


3. مکان‌یابی بهینة جایگاه‌های سوخت‌گیری (مطالعة موردی مناطق 22 گانة شهر تهران)

دوره 3، شماره 10، تابستان 1391، صفحه 79-108

علی اکبر عرب مازار؛ سوسن داهی‌فر