نویسنده = محمد صادق علی پور
تعداد مقالات: 2
1. برآورد ارزش اقتصادی کارخانه‌داری با استفاده از رهیافت استون‌گری و روش ارزش‌افزوده

دوره 10، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 111-135

یگانه موسوی جهرمی؛ محمد صادق علی پور؛ فرهاد خداداد کاشی؛ حمیده ترابی


2. تحلیل عوامل اجتماعی-اقتصادی موثر بر اشتغال زنان در ایران

دوره 5، شماره 17-18، بهار و تابستان 1393، صفحه 75-91

عباس عرب مازار؛ محمد صادق علی پور؛ یاسر زارع نیاکوکی