نویسنده = مصطفی مبینی دهکردی
تعداد مقالات: 2
1. تحلیل اثرات جهانی‌شدن بر کسری بودجه دولت‌ها: رهیافت همسان‌سازی

دوره 10، شماره 1، بهار 1398، صفحه 65-96

سیدکمیل طیبی؛ علیرضا کمالیان؛ علی سرخوش سرا؛ مصطفی مبینی دهکردی


2. تحلیل اثرات نامتقارن نرخ ارز بر شاخص قیمت سهام بورس اوراق بهادار تهران: رهیافت NARDL

دوره 8، شماره 32، زمستان 1396، صفحه 59-91

کریم آذربایجانی؛ مصطفی مبینی دهکردی؛ علیرضا کمالیان