دوره و شماره: دوره 9، شماره 2 - شماره پیاپی 34، تابستان 1397، صفحه 1-183 
2. ثبات مالی و عملکرد اقتصادی: مطالعه موردی کشورهای عضو اوپک

صفحه 29-65

مجید آقایی؛ محمد امین کوهبر؛ حسین احمدی نژاد


6. تحلیل آگزیوماتیک نرخ بهره بهینه در الگو‌های بیولی

صفحه 155-183

سید عقیل حسینی؛ محمد واعظ برزانی؛ رسول بخشی دستجردی؛ افشین پرورده