کلیدواژه‌ها = نظریه پورتفوی مدرن
نقش پذیرش و توسعه رمزارزش های جهان‌روا در جهانی‌شدن اقتصاد

دوره 14، شماره 2، شهریور 1402، صفحه 135-166

10.48308/jem.2024.233461.1869

اسماعیل حافظی؛ رضا نجارزاده؛ حسن حیدری؛ سید شمس‌الدین حسینی