تماس با ما

نشانی: تهران، میدان شهید شهریاری، بلوار دانشجو، دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی

کدپستی: 1983963113

تلفن: 29902957-21 (98+)

نمابر: 22431806-21 (89+)

پست الکترونیکی: ecoj@sbu.ac.ir


CAPTCHA Image