بانک ها و نمایه نامه ها

این نشریه در پایگاه‌های داخلی سامانه نشریات دانشگاه شهید بهشتی (http://scj.sbu.ac.ir )، پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی (https://www.sid.ir/fa/journal/JournalList.aspx?ID=5687)، بانک اطلاعات نشریات کشور (https://www.magiran.com/magazine/6778)، پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (https://ecc.isc.ac/showJournal/1163)، کتابخانه مرکز منطقه‎ ای اطلاع رسانی علوم و فناوری شیراز (https://ricest.ac.ir)، پایگاه Google Scholar (https://scholar.google.com/citations?user=DM7nZl4AAAAJ&hl=en) و پایگاه سیویلیکا (https://civilica.com/l/88746 و https://jref.ir/20196) نمایه می ‎شود.

همچنین نشریه در شبکه های اجتماعی Linkedin (https://www.linkedin.com/in/%D9%81%D8%B5%D9%84%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D9%88-%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-265ab7236/) و Facebook () و Twitter () و Academi (https://independent.academia.edu/EconomicsModelling) و ResearchGate () عضو است.