بحران های اقتصادی و راه حل اقتصاد اسلامی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه اقتصاد، دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی دانشگاه شهید بهشتی

2 عضو هیئت علمی مؤسسه‎ی آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)

چکیده

نظام اقتصاد سرمایه­داری به گواه تاریخ، همیشه درگیر بحران بوده است. بررسی بحران­هایی همچون بحران 1929 آمریکا و بحران 2008 این کشور گویای آن است که این نظام ذاتاً بحران­زاست. افرادی همچون کینز در تحلیل خود ریشهی اصلی این مسأله را ماهیت این نظام می­دانند که مبتنی بر وجود بازار پول و پذیرش بهره در آن بازار است. اما راه­حلی که امثال کینز ارائه می­دهند معمولاً کوتاه­مدت است و از طریق تجویز دخالت دولت در مکانیزم بازار در صدد رفع مشکل هستند. این چنین راه­حل­هایی گرچه درمان موقت بوده­اند، اما نتوانسته­اند مشکل بحران­های اقتصادی را به­طور ریشه­ای حل کنند.
اسلام از اساس با تحریم ربا، ریشهی این­گونه بحران­های اقتصادی را خشکانده است، لذا به نظر می­آید که نظام مالی و اقتصادی اسلام از این بُعد نسبت به نظام سرمایه­داری از کارایی بیشتری برخوردار است و بر آن برتری دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Economic Crises and Islamic Economic Solutions

نویسندگان [English]

  • Parviz Davoodi 1
  • Mahmoud Eisavi 2
1 Department of Economics,Faculty of Economics and Political Science, Shahid Beheshti university
2 Faculty Member, Imam Khomeini Education and Research Institute
چکیده [English]

From a historical perspective, economic capitalism has always been entangled with crisis. A survey of crises such as U.S 1929 and 2008 crises demonstrates that this system is crisis generating. The interference of government in the market system which is offerd by Keynes is a temporary remedy and have not been able to solve the problems of economic crisis.
From the very stant, Islam is against interest on loan. Such a practice will be able to vanish the cricis by prohibition of” Reba”, Islam will operate the economy much more efficient than the capitalist system.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Economic efficiency
  • Crisis
  • Financial System
  • Financial Market
  • Reba
1-     القرآن الکریم.
2-     ابن قدامه، عبدالله، المغنی، بیروت، دارلکتاب العربی للنشر و توزیع، ج 23، بی­تا.
3-     اسلامی بیدگلی، سعید، (http://www.eslamibidgoli.ir)
4-     بیضایی، سید ابراهیم، نرخ بهره و بانکداری، مجموعه مقالات اولین سمینار اقتصاد اسلامی.
5-     تفسیر نمونه؛ (1374)، ج 2، تهران: دارالکتب الاسلامیه.
6-     تفضلی، فریدون؛ (1372) ، تاریخ عقاید اقتصادی، تهران، نشر نی.
7-     خلعت­بری، فیروزه؛ (1371)، مجموعه مفاهیم پولی، بانکی و بین­المللی، تهران، انتشارات شباویز، چاپ اول.
8-     خمینی، روح الله؛ تحریرالوسیله، ج 1، قم، دارالعلم، بی تا.
9-     درخشان، مسعود؛ (1387)، ماهیت و علل بحران مالی 2008 و تأثیر آن بر اقتصاد ایران، تهران، مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام.
10-  دلالی اصفهانی، رحیم و رسول بخشی دستجردی و محمد واعظ؛ (1387)، بررسی دلایل بروز بحران مالی کنونی در ایالات متحده آمریکا.
11-  رجایی، سید محمد کاظم؛ (1385)، ماهیت بهره و کارایی اقتصادی آن، قم، انتشارات مؤسسة آموزشی و پژوهشی امام خمینی.
12-  عاملی، حر؛(1409 ق) وسائل‏الشیعة، ج 18، مؤسسه آل البیت.
13-  فرهنگ، منوچهر؛ (1371)، فرهنگ بزرگ علوم اقتصادی، تهران، نشر البرز.
14-  کینز، جان مینارد؛ (1387)، نظریة عمومی پول، بهره و اشتغال، مترجم منوچهر فرهنگ، تهران، نشر نی.
15-  محدث نوری؛(1408 ق)، مستدرک‏الوسائل، ج 11، قم، مؤسسه آل البیت علیهم السلام.
16-  مکارم، ناصر؛ (1422 ق)، الربا و البنک الاسلامی، قم، مدرسه الامام علی بن ابی طالب (ع).
17-  موسویان، سید عباس؛ (1383)، بانکداری اسلامی، تهران، پژوهشکدة پولی و بانکی.
18-  میرجلیلی، سیدحسین، سایت شبکه اخبار اقتصادی و دارایی ایران،  shada.ir) .http://www)
19-  نجفی، محمد حسن، جواهر الکلام، بیروت، دارالتراث العربی، ج23.
20-  نظربلند، غلامرضا؛ (1388) ، درآمدی بر بحران مالی جهانی، تهران، نشر نی.
21-    Al-Garhi, Mabid Ali;(2003), The Case For Universal Banking As A Component Of Islamic Banking; Jakarta, Indonesia .
22-     http://en.wikipedia.org/wiki