نویسنده = محمدحسین پورکاظمی
تعداد مقالات: 1
1. مزیت‌سنجی اقتصاد ایران در صنعت و کشاوزری با استفاده از شاخص‌های مختلف

دوره 1، شماره 4، زمستان 1389، صفحه 83-108

محمدحسین پورکاظمی؛ حسین صمصامی؛ ثوره افتخارزاده