نویسنده = علی حسین صمدی
تعداد مقالات: 2
1. بررسی آثار تحریم‌های بین‌المللی بر ساختار تجاری ایران: رویکرد نظریه شبکه

دوره 10، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 1-29

ابراهیم هادیان؛ نجمه ساجدیان فرد؛ علی حسین صمدی؛ زهرا دهقان شبانی


2. کیفیت نهادی، افزایش سهم بانک‌های خصوصی و ثبات نظام بانکی در ایران

دوره 9، شماره 1، بهار 1397، صفحه 143-171

پرویز رستم زاده؛ علی حسین صمدی؛ زینب یادگار