کلیدواژه‌ها = ایران
بررسی تأثیر رشد صادارت غیرنفتی بر رشد تولید ناخالص داخلی غیرنفتی ایران

دوره 3، شماره 10، شهریور 1391، صفحه 109-133

فرهاد دژپسند؛ الهام السادات حسینی؛ سیاوش گلزاریان‌پور


تأثیر سرمایة انسانی بر صادرات کالاهای صنعتی کارگاه‌های متوسط و بزرگ در ایران

دوره 1، شماره 3، آذر 1389، صفحه 143-162

محسن پورعبادالهان کویچ؛ پروانه امینی‌زاده