کلیدواژه‌ها = کیفیت نهادی
تعداد مقالات: 3
1. اثر کیفیت نهادی بر چرخه‌ تجاری و رفتار پویای متغیرهای کلان اقتصادی: مورد ایران

دوره 11، شماره 1، بهار 1399، صفحه 26-50

محمد دهقان منشادی؛ کریم اسلاملوئیان؛ ابراهیم هادیان؛ زهرا دهقان شبانی


2. نقش کیفیت نهادها در کارایی فنی کشورهای منتخب آسیا و خاورمیانه؛ رهیافت تحلیل مرزی تصادفی

دوره 10، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 113-140

تیمور محمدی؛ علیرضا رعنائی؛ مهدی دارابی


3. کیفیت نهادی، افزایش سهم بانک‌های خصوصی و ثبات نظام بانکی در ایران

دوره 9، شماره 1، بهار 1397، صفحه 143-171

پرویز رستم زاده؛ علی حسین صمدی؛ زینب یادگار