بررسی سرریز سیاست پولی بانک مرکزی اروپا بر متغیرهای کلان اقتصادی ایران: رهیافت برداری ساختاری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد بخش اقتصاد دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اجتماعی دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

2 استادیار بخش اقتصاد دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اجتماعی دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

3 دانشیار بخش اقتصاد دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اجتماعی دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

چکیده

با توجه به جهانی شدن و همگرایی روزافزون اقتصاد‌ها و بازار‌ها، گسترش ارتباطات بین‌المللی و افزایش حجم تجارت جهانی، بررسی اثر‌گذاری تغییرات سیاست‌های پولی اقتصاد‌های بزرگ مانند آمریکا و کشورهای منطقه یورو بر متغیر‌های کلان اقتصادی سایر کشورها اهمیت ویژه‌ای دارد‌. در این راستا هدف این مطالعه بررسی تأثیر سرریز سیاست پولی منطقه یورو بر متغیرهای کلان اقتصادی ایران از کانال تجاری در چارچوب یک الگوی خودرگرسیون برداری ساختاری است. برای دست‌یابی به این هدف یک شاخص ترکیبی شرایط پولی منطقه یورو در بازه زمانی 2019:4-2001:1 با استفاده از تجزیه و تحلیل عاملی استخراج شده است. این شاخص ترکیبی از سیاست پولی متعارف و غیرمتعارف است. نتایج حاصل از برآورد توابع واکنش آنی بیانگر این است که شوک سیاست پولی انقباضی منطقه یورو به ترتیب حداقل برای 6، 5 و 6 دوره منجر به کاهش تولید، صادرات و واردات ایران شده است. به علاوه افزایش تورم و کاهش ارزش پولی ملی نیز از نتایج دیگر شوک سیاست پولی انقباضی منطقه یورو است. این نتایج با تغییر ترتیب متغیرها همچنان برقرار است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Spillover Effects of the ECB’s Monetary Policy on Macroeconomic Variables in Iran: A Structural Approach

نویسندگان [English]

  • Naznin Azadi 1
  • Mahboubeh Jafari 2
  • Ebrahim Hadian 3
1 MA. in Economics, School of Economics, Management and Social Sciences, Shiraz University, Shiraz, Iran
2 Assistant Professor of Economics, School of Economics, Management and Social Sciences, Shiraz University, Shiraz, Iran
3 Associate Professor of Economics, School of Economics, Management and Social Sciences, Shiraz University, Shiraz, Iran
چکیده [English]

The globalization and increasing convergence of economies and markets, the expansion of international relations and the increase in global trade have raised the issue of how the monetary policy changes in large economies such as the United States and Euro area countries may affect the economy of other countries. In this paper, we use a structural vector auto-regressive approach to assess the spillover of ECB policy on Iran according to trade channel. Subsequently, we use the Factor Analysis to construct a synthetic index of overall Euro area monetary conditions (MCI) over the period of 2001:1-2019:4. This MCI captures both conventional and unconventional policies in Euro area countries. We find that a monetary tightening leads to a drop in Iran’s production, export, and import, peaking after 6, 5 and 6 seasons. Furthermore, the ECB policy leads to a significant depreciation and higher inflation in Iran. The results are robust to the order of variables.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Iran
  • Spillover
  • ECB’s Monetary Policy
  • Macroeconomic Variables
  • SVAR
- Ammer, J., De Pooter, M., Erceg, C. & Kamin, S.  (2016). International spillovers of monetary policy. Journal of International Money and Finance, 89, 50-66.
- Anaya, P., Hachula, M. & Offermanns, C. H. (2015). Spillovers of U.S. unconventional monetary policy to emerging markets: The role of capital flows. Journal of International Money and Finance, 73(PB), 275-295.
- Anwar, S. & Nguyen, L.PH. (2018). Channels of monetary policy transmission in Vietnam. Journal of Policy Modeling, 40(4), 709-729.
- Avery, R. (1979). Modeling monetary policy as an unobserved variable. Journal of Econometrics, 10 (3), 291–311.
- Banett, W.A. (1980). Economic monetary aggregates an application of index number and aggregation theory. Journal of Econometrics, 14(1), 11-48.
- Bernanke, B. S. & Blinder, A. S. (1992). The federal funds rate and the channels of monetary transmission. The American Economic Review, 82(4), 901-921.
- Blanchard, O.J., Faruqee, H. & Das, M. (2010). The initial impact of the crisis on emerging market countries. Brookings Papers on Economic Activity, 263–323.
- Boeckx, J., Dossche, M. & Peersman, G. (2014). Effectiveness and transmission of the ECB’s balance sheet policies. CESiof Working paper, No 4907.
- Brana, S., Djigbenou, M. & Prat, S. (2012). Global excess liquidity and asset prices in emerging countries: A PVAR approach. Emerging Markets Review, 13(1), 256-267.
- Canova, F. (2005). The transmission of US shocks to Latin America. Journal of Applied Econometrics, 20(2), 229-251.
- Chen, J., Griffoli, T.M. & Sahay, R. (2014). Spillovers from United States monetary policy on emerging markets: Different this time? Working Paper, 14/240.
- Chen, Q., Filardo, A., He, D. & Zhu, F.  (2015). Financial crisis, US unconventional monetary policy and international spillovers. BIS Working Papers, 494.
- Chen, Q., Filardo, A., He, D., & Zhu, F. (2012). International spillovers of Central Bank balance sheet policies. BIS Papers, 66, 230–274.
- Civcir, I. & Varoglu, D. E. (2019). International transmission of monetary and global commodity price shocks to Turkey. Journal of Policy Modeling, 41, 647–665.
- Dedola, L., Rivolta, G. & Stracca, L. (2016). If the Fed sneezes, who catches a cold? NBER Chapters, in: NBER International Seminar on Macroeconomics 2016, National Bureau of Economic Research.
- European Commission. (2014). Cross-border spillovers in the euro area. Quarterly Report on the Euro Area (QREA), 13(4), 7-22.
- Hajebi, E., Razmi, M.J., Mahdavi Adeli, M.H. & Mohamadi, T. (2019). Effect of U.S. monetary policy shock on GDP of oil-exporting countries: A GVAR Approach. Journal of Econometric Modelling. 4(4), 59-84 (In Persian).
- Horvath, M. & Voslarova, K. (2016). International spillovers of ECB’s unconventional monetary policy: the effect on Central Europe. Applied Economics, 49(24), 1-13.
- Jannsen, N. & Klein, M. (2011). The international transmission of euro area monetary policy shocks. Kiel Working Papers from Kiel Institute for the World Economy, No 1718.
- Joyce, M., Miles, D., Scott, A. & Vayanos, D. (2012). Quantitative easing and unconventional monetary policy–an Introduction. Economic Journal, Royal Economic Society, 122(564), 271-288.
- Kim, S.  &Yang, D.  (2012). International monetary transmission in East Asia: Floaters, non-floaters, and capital controls. Japan and the World Economy, 24(4), 305-316.
- Kim, S. (2001), International transmission of U.S. monetary policy shocks: Evidence from VARs. Journal of Monetary Economics, 48, 339– 372.
- Kolasa‌, M. & Wesołowski, G. (2020). International spillovers of quantitative easing. Journal of International Economics, 126, 103330.
- Kucharcuková, O.B., Claeys, P. & Vasícek, B. (2016). Spillover of the ECB’s monetary policy outside the euro area: How different is conventional from unconventional policy? Journal of Policy Modeling, 38, 199-225.
- Strazicich, M. C., Lee, J. & Day, E. (2004). Are incomes converging among OECD countries? Time series evidence with two structural breaks. Journal of Macroeconomics, 26, 131–145
- Lombardi, M. & Zhu, F. (2014). A shadow policy rate to calibrate US monetary policy at the zero lower bound. BIS Working Papers, No 452.
- MacDonald, M. & Popiel, M.K. (2020). Unconventional monetary policy in a small open economy. Open Economies Review, 13(5), 1061-1115.
- Meaning, J., & Zhu, F. (2012). The impact of Federal Reserve asset purchase programmes: Another twist. BIS Quarterly Review, Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2100400.
- Mohseni, H., Mosayeb, P., Shahili Tash, M.N. & Mirjalili, H. (2019). Analysis of the role unconventional Monetary Policy Using the the financial conditional index: The B-VAR approach. Quarterly Journal of Economics and Modelling, 10(1), 211-240 (In Persian).
- Mojon, B. & Peersman, G. (2001). A VAR description of the effects of monetary policy in the individual countries of the euro area. In ECB Working Paper, 92.
- Neely, Ch. (2015). Unconventional monetary policy had large international effects. Journal of Banking & Finance, 52 (C), 101-111.
- Nunnally, J.C. and Bernstein, I.H. (1994). The Assessment of reliability. Psychometric Theory, 3, 248-292.
- Peersman, G & Smats, F. (2001). The monetary transmission mechanism in the Euro area: More evidence from VAR analysis. European Central Bank Working Paper Series, No 9.
- Pham, Th.T.T. & Nguyen, Ph. T. (2019). Monetary policy responses of Asian countries to spillovers from US monetary policy. Asian Pacific Economic Litreture, 33(1), 78-97.
- Potjagailo, G. (2017). Spillover effects from Euro area monetary policy across Europe: A Factor Augmented VAR Approach. Journal of International Money and Finance, 72, 127-147.
- Sharifvaghefi, M. & Barakchian, M. (2015). Analysis of countries short-term interest rates responses to U.S. monetary policy shock. Journal of Money and Banking Research, 8(25): 355-378 (In Persian).
- Tumala, M, M., Salisu, A, A., Atoi, N, V. & Yaaba, B, N. (2021). International monetary policy spillovers to emerging economies in Sub-Saharan Africa: A global VAR analysis. Scientific African, 14(2), e00976.
- Vespignani, J. (2015). International transmission of monetary shocks to the Euro Area: Evidence from the US., Japan and China. Economic Modeling, 44(c), 131-141.
- Yang, L. & Hamori, Sh. (2013). Spillover effect of US monetary policy to ASEAN stock markets: Evidence from Indonesia, Singapore, and Thailand. Pacific-Basin Finance Journal, 26, 145-155.